• Thạch Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0944781218
  • Email:
   thachthuylinhpt@gmal.com
 • Thạch Ngọc Thi Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01266832450
  • Email:
   thachngocthiphuong1980@gmail.com
 • Trần Phú Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01222869135
  • Email:
   tranphunhan79@gmail.com
 • Lý Thị Búp Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   bupphapt@gmail.com
  • Email:
   bupphapt@gmail.com
 • Phạm Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985957873
  • Email:
   phamthanhbinh66@gmail.com
 • Ngô Công Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0763989811
  • Email:
   ngoluan78@gmai.com
13/01/2020 9 Lượt xem
06/01/2020 12 Lượt xem
30/12/2019 8 Lượt xem
23/12/2019 32 Lượt xem
21/12/2019 28 Lượt xem
09/12/2019 20 Lượt xem
02/12/2019 16 Lượt xem
25/11/2019 60 Lượt xem
Tin Video
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 02 : 82
Tháng trước : 485
Năm 2020 : 567
Năm trước : 1.051
Tổng số : 1.618
 • Thạch Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0944781218
  • Email:
   thachthuylinhpt@gmal.com
 • Thạch Ngọc Thi Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01266832450
  • Email:
   thachngocthiphuong1980@gmail.com
 • Trần Phú Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01222869135
  • Email:
   tranphunhan79@gmail.com
 • Lý Thị Búp Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   bupphapt@gmail.com
  • Email:
   bupphapt@gmail.com
 • Phạm Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985957873
  • Email:
   phamthanhbinh66@gmail.com
 • Ngô Công Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0763989811
  • Email:
   ngoluan78@gmai.com
13/01/2020 9 Lượt xem
06/01/2020 12 Lượt xem
30/12/2019 8 Lượt xem
23/12/2019 32 Lượt xem
21/12/2019 28 Lượt xem
09/12/2019 20 Lượt xem
02/12/2019 16 Lượt xem
25/11/2019 60 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 02 : 82
Tháng trước : 485
Năm 2020 : 567
Năm trước : 1.051
Tổng số : 1.618