• Thạch Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0944781218
  • Email:
   thachthuylinhpt@gmal.com
 • Thạch Ngọc Thi Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01266832450
  • Email:
   thachngocthiphuong1980@gmail.com
 • Trần Phú Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01222869135
  • Email:
   tranphunhan79@gmail.com
 • Lý Thị Búp Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   bupphapt@gmail.com
  • Email:
   bupphapt@gmail.com
 • Phạm Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985957873
  • Email:
   phamthanhbinh66@gmail.com
 • Ngô Công Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0763989811
  • Email:
   ngoluan78@gmai.com