Ngày ban hành:
15/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm công cụ dạy và học trực tuyến.pdf

Ngày ban hành:
25/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc phát triển kho bài giảng minh họa, kho học liệu điên tử

Ngày ban hành:
19/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa ban tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành:
13/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tổ chức triển khai tháng hoạt động vi bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Ngày ban hành:
12/11/2021
Ngày hiệu lực:
12/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THÁNG 11-2021

Ngày ban hành:
04/11/2021
Ngày hiệu lực:
04/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn nhiện vụ công nghệ thông tin năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
04/11/2021
Ngày hiệu lực:
04/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 29/2021/TT_BGDDT ngày 20 tháng 10 năm 2021 (Thông tư Quy định tạm ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đao tạo của nhà giáo...)

Ngày ban hành:
01/11/2021
Ngày hiệu lực:
01/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Thông tư số 29-2021-TT-BGDDT

Ngày ban hành:
01/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thực hiện Kiểm tra định kỳ khi dạy học trực tuyến

Ngày ban hành:
29/10/2021
Ngày hiệu lực:
29/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 387
Tháng 10 : 415
Tháng trước : 1.318
Năm 2022 : 5.419
Năm trước : 3.679
Tổng số : 12.774